Vad behöver göras när någon går bort?2018-12-04T09:02:20+00:00

Vad behöver göras när någon går bort?

Bilda er en uppfattning om den avlidnes ekonomiska situation om den är oklar. Som dödsbodelägare har ni rätt att kontakta banker, kreditinstitut och försäkringsbolag som ni tror den avlidne var kund hos och be om information. (Kapital och räntebesked eller engagemangsuppgifter). En del information skickas ut automatiskt till dödsboet men var noggranna och hör hellre av er till en bank för mycket än en för lite. Glöms något konto eller någon tillgång bort i bouppteckning måste man registrera en tilläggsbouppteckning för att komma åt egendomen. Visar det sig att den avlidne inte har tillgångar nog att betala begravning kan man ansöka om en dödsboanmälan hos kommunen istället för att upprätta bouppteckning.

Avsluta onödiga abonnemang och boende. Ordna med städ och någon som förvaltar bohaget. Ibland kan man vilja anlita en städfirma och/eller en auktionsbyrå som värderar och säljer egendom åt en. Glöm inte att alla dödsbodelägare måste vara överens om att saker ska avyttras, börja därför inte sälja eller ta saker innan ni undersökt nästa punkt.

Utgå ifrån dödsfallsintyget som kommer på posten och lista ut vilka som är dödsbodelägare. Det är denna krets som ansvarar för dödsboet. Samtliga måste kontaktas. Ibland ger dödsfallsintyget och det ni vet om den avlidnes situation inte tillräcklig information – typiskt sätt saknas det bröstarvingar eller andra nära släktingar. Då kan det krävas att man beställer information från riksarkivet eller andra lokala arkiv som har uppgifter om släktskap.

Se till att dödsboets räkningar betalas, kontakta den avlidnes bank. Observera att räkningarna bara ska betalas om det ser ut att finnas tillräckligt med tillgångar i boet för att täcka skulder (bl a räkningar), begravning och kostnader för bouppteckning. Ser pengarna ut att kunna ta slut bör ni kontakta alla företag och privatpersoner som den avlidne är skyldig pengar och förklara situationen. Ofta skriver fordringsägarna av sina skulder om de får se bouppteckningen som visar hur situationen ser ut. Ni som dödsbodelägare ska aldrig betala den avlidnes skulder – man ärver inte skulder i Sverige. Däremot ska skulder betalas innan någon får ta arv. Kan fordringsägarna inte få hela sina skulder betalda ska de bli ersatta i relation till hur stora skulderna är genom ett ackordsförfarande.

Kalla samtliga dödsbodelägare och efterarvingar till en bouppteckning. Finns testamente bör detta delges legala arvingar och efterarvingar samtidigt som en kallelse skickas till dessa. De som bor i Sverige bör ha en skriftlig kallelse minst två veckor innan mötet. Minst en månad gäller för personer som bor utomlands. Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsfallet och den ska vara skatteverket tillhanda inom fyra månader.

Skicka kallelser enligt följande mall:

På bouppteckningsförrättningen ska boets tillgångar, skulder och andra frågor tas upp. Den färdiga bouppteckningen ska sedan skrivas under av två oberoende personer och “bouppgivaren” (dödsbodelägarna kommer överens om vem, vanligen den som har bäst insyn i den avlidnes ekonomiska situation). Är den avlidne gift måste även den efterlevandes tillgångar tas upp i bouppteckningen. Detta kan även gälla en efterlevande sambo i vissa fall.

Ungefär en månad efter att skatteverket fått bouppteckningen kommer den tillbaka som registrerad. Har ni gjort något misstag kommer skatteverket kontakta er och begära rättelse.

Dödsbodelägarna skriver under ett avtal om hur arvet ska fördelas (arvskifte eller arvskiftesavtal) som tillsammans med bouppteckningen tas till banken varpå konton avslutas och egendom fördelas. Som nämnts behövs inget avtal om man är ensam dödsbodelägare, då räcker bouppteckningen.

Köp komplett guide för arvskifte

Köp guiden för 500 kronor

Blev det knepigare än ni tänkt er? Köp till en juridisk konsultation på en timme över skype för 950:- så kommer vi garanterat att kunna besvara era frågor.

För mer information besök gärna efterlevandeguiden.se som är ett samarbete mellan flera myndigheter. Hemsidan har bra information om bl a kontaktuppgifter till relevanta myndigheter.